۱۳۸۷ مهر ۲۵, پنجشنبه


خایه مالان پاچه خوار!در روزهای گذشته مشتی از نخست وزیران پیشین اروپایی از جمله رومانو پرودی،نخست وزیر پیشین ایتالیا که در رشوه خواری دست کمی از سران رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی ندارد و به این خاطر رییس شورای اروپا شد و سپس و دوباره نخست وزیر ایتالیا، نخست وزیر پیشین نروژ که در زمان نحست وزیری اش گله های ماموران امنیتی رژیم جمهوری اسلامی به اسکاندیناوی سرازیر شدند،نخست وزیر پیشین رژیم کودتایی- تروریستی در سودان،لیونل ژوسپین، نخست وزیر پیشین و بدنام فرانسه،مری رابینسون، رییس جمهور پیشین ایرلند و رییس پیشین کمیسیون حقوق بشرسازمان ملل متحد ، کوفی عنان دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد و... در تهران حضور داشتند.

هدف از این حضور در تهران،شرکت در "کنفرانس ادیان" بود که به ابتکار آخوند جنایتکار خاتمی تشکیل شد.

کنفرانس نام برده زمانی در تهران برگزار می شود که پیروان همه ی ادیان در ایران زیر ستم ملایان زیر شدیدترین آزار و اذیت قرار دارند.

آقایان نامبرده در بالا پیش خامنه ای رفتند تا به اراجیف او گوش کنند. خانم رابینسون در این ملاقات حضورنداشت تا خامنه ای برای این "ضعیفه" ی به معنای واقعی و "خودآزار" از نوع ایرلندی اش در وصف حجاب سخن بگوید.

تفسیر های سران رژیم و مهمانان!! خارجی در باره ی این کنفرانس بدرد خودشان می خورد!

این آقایان و خانم تنها و تنها بدستور "لژ"های اعظم برای اعلام پشتیبانی از رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی به طور اعم و پشتیبانی از محمد خاتمی بطور اخص به تهران رفتند.

این آقایان زمانی به تهران رفتند که کوس رسوایی سران رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در همه ی زمینه ها در سراسر جهان به صدا در آمده است.

بگذار این آقایان و این خانم برای رفتنشان به تهران هر توجیهی که می خواهند بتراشتند، ما ایرانیان به اینگونه آقایان و خانم می گوییم:

خایه مالان پاچه خوار!

هرچه گشتم واژه های دیگری که با آنها بتوانم خایه مالی و پاچه خواری این آقایان و این خانم را توصیف کنم، نیافتم!

کیانوش رشیدی

۲۴ مهرماه ۱۳۸۷

هیچ نظری موجود نیست: