۱۳۸۸ آبان ۹, شنبهپیام شادباش به شاهزاده رضا پهلوی

شاهزاده گرامی!

درود بر تو!
چهل و نهمین سال زندگی ات را پشت سر گذاشتی.
بیش از سی و یک سال از این چهل و نه سال را در میهن ما نبودی. اما همواره از دل و جان با مردم و میهن ما بودی و هستی.
از هنگامه پذیرش پادشاهی در ایران آینده، هیچگاه ، باری که شاهنشاه سرزمینمان ،شاه همه ی ایرانیان، بر دوش تو گذاشته بود را بر زمین نگذاشتی که این بار همانا تلاش در راه آزادی مردم و سرزمین ایران از اشغال رژیم جمهوری اسلامی است.
شاهزاده ی گرامی!
بدون هیچگونه تردیدی، تو یکی از بهترین فرزندان مردم و سرزمین ما بوده و هستی. در سی و یک سال گذشته همواره با درایت و دانایی خود، بخش بزرگی از جنبش آزادی خواهانه ی مردم ما را رهبری کردی و می کنی؛
بر پیوند تک تک ایرانیان با یکدیگر در راه سرنگونی رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی پای فشردی و پای می فشری و بویژه در دوران کنونی رستاخیز نوین مردم ایران بر علیه این رژیم اشغالگر، به بهترین شیوه با مردمان سرزمین ما سخن گفتی و میگویی و نشان دادی براستی انسانی دانا و مردم دوست هستی، که میهن دوستی را با جان خود گره زده است.
شاهزاده ی گرامی!
در سالروز زادروزت ، برایت تندرستی، شادی و پیروزی را آرزومندم.
شاهزاده ی گرامی!
زادروزت خجسته باد!

هم میهن تو
کیانوش رشیدی
نهم آبان ماه هفت هزار و سی و یک ایرانی
-----------------------------
شاهزاده ی گرامی!
ایرانیان، همواره و از دیرباز، مادر ، پدر، خواهر و برادر، همسر و فرزندان خود ،خداوند و شاه را تو خطاب کرده و می کنند، چون آنها را بسیار دوست داشته و بسیار دوست می دارند، و از آنها نزدیک تر بخود در جهان نداشته و ندارند. بدین خاطر من نیز "شما" را ،" تو" خطاب کردم.

هیچ نظری موجود نیست: