۱۳۸۷ مهر ۳, چهارشنبه


حسین علوی

از عوامل حزب خائن توده و

برنامه ساز رادیو آخوندی "زمانه" را بشناسیم!


یکی از رادیوهایی که به لانه ی مزدوران رژیم جنایتکار آخوندی در برونمرز تبدیل شده است،"رادیو زمانه" است که ازهلند برنامه پخش می کند.
یکی از برنامه سازان این رادیوی معلوم الحال شخصی است بنام حسین علوی،که از سران پیشین حزب خائن توده،و از پیش برندگان خط مشی این حزب وطنفروش و همدست رژیم اشغالگر آخوندی در برونمرز می باشد.
حسین علوی کیست؟
حسین علوی که پیش از استقرار در آلمان،در سال هایی که افغانستان در اشغال ارتش شوروی بود،با نام مستعار "امین" در افغانستان مستقر بود،از سران پیشین حزب خائن توده است.
حسین علوی که با درجه ی سروانی در اداره ی آگاهی رژیم جمهوری اسلامی کار می کرد،از اعضای شبکه ی مخفی سازمان فداییان اکئریت، از شرکای حزب خائن توده بود.وی پس از نزدیکی سیاسی ـ تشکیلاتی دو جریان رسوا و بی آبروی توده ای ـ اکثریتی،در سال ۱۳۶۰ خورشیدی،از سوی سران سازمان اکئریت به شبکه ی مخفی حزب توده وصل شد.وی در سال های پیش از فاجعه ی بهمن و بروی کار آمدن رژیم دست نشانده ی آخوندی،در ارتباط با "فرزاد جهاد"،از اعضای شبکه ی مخفی حزب توده قرار گرفت.فرزاد جهاد تحت مسئولیت علیرضا خدایی،از گردانندگان شبکه ی مخفی حزب توده فعالیت می کرد.علیرضا خدایی امروزه از جاسوسان و مزدوران شناخته شده ی وزارت اطلاعات رژیم آخوندی،و گرداننده ی سایت اینترنتی ساواماساخته ی "پیک نت" و ورق پاره ی آخوندی "راه توده" می باشد.
حسین علوی(با نام مستعار " امین") که در سال های اشغال افغانستان از سوی شوروی از کارکنان "رادیو زحمتکشان" وابسته به حزب توده و سازمان اکثریت در کابل،پایتخت افغانستان بود،در سال ۱۳۶۵ خورشیدی به عضویت هیئت سیاسی کمیته ی مرکزی حزب وطنفروش توده در آمد و بدنبال آن،مسئولیت تشکیلات این حزب در افغانستان،پاکستان،هندوستان و بخش هایی از ایران را بدست گرفت.
حسین علوی(امین) در این سال ها همچنین مسولیت شعبه ی جعل اسناد و تدارکات حزب توده در افغانستان را با همکاری اداره ی ضدجاسوسی افغانستان بر عهده داشت و در این راستا از جمله برای اردشیر جم نشان(با نام مستعار" بهرام")،از اعضای کمیته ی مرکزی حزب توده،و "طلیعه حسنی"(با نام مستعار "طاهره")،همسر پیشین اردشیر جم نشان،و همسر کنونی "افشین رازانی"،از اعضای ظاهرا اخراجی کمیته ی مرکزی حزب توده، و معاون کنونی "هوشنگ امیر احمدی"،از سرشناس ترین لابی های رژیم آخوندی در آمریکا،برای ورود مخفیانه به ایران در سال ۱۳۶۶ کارت های شناسایی جعلی صادر کرد.
حسین علوی(امین) در سال های اقامت در افغانستان،و بویژه از مقطع سال ۱۳۶۵ که به عضویت هیئت سیاسی کمیته ی مرکزی حزب خائن توده در آمد،در چارچوب همدستی "احزاب برادر" با یکدیگر،با دولت دست نشانده ی شوروی در افغانستان در زمینه ی شناسایی،شکار و سرکوب مخالفان این دولت همکاری های گسترده داشت و در این راستا،همچون سلف حرامزاده ی حزبی خویش،علیرضا خدایی،بطور منظم ، یکبار در هفته با "دکتر ضمیر"،رییس بخش ضدجاسوسی دولت دست نشانده ی افغانستان دیدار نموده و تازه ترین اطلاعات گردآوری شده از سوی شبکه ی تحت رهبری حزب توده در افغانستان،پاکستان،هندوستان و ایران در باره ی فعالیت های مخالفان این دولت پوشالی در این کشورها را در اختیار وی،و از این راه در اختیار سازمان جاسوسی افغانستان قرار می داد.
افزون بر این،حسین علوی(امین) همچون علیرضا خدایی، این اطلاعات را در جریان دیدارهای منظمی که با مستشاران شوروی در کابل،نیمروز و هرات داشت،در اختیار آنان قرار می داد.
حسین علوی پس از چندی افغانستان را به مقصد آلمان ترک کرد و پس از اخراج شدنش از رهبری حزب توده که در جریان سگ دعواهای درونی این حزب بی آبرو صورت گرفت،"ناگهان" با یک چرخش موضع ۱۸۰ درجه ای،با بخش فارسی "رادیو آزادی" در پراگ،که بودجه ی آن رسما از سوی دولت و کنگره ی آمریکا تامین می شود،به همکاری پرداخت.
حسین علوی(امین) در ادامه ی فعالیت های ضدامپریالیستی!! خود و حزب معلوم الحال اش از"رادیو فردا" سر در آورد و پس از یکچند دریوزگی آشکار برای "امپریالیسم آمریکا"،یعنی همان "امپریالیسم" ی که سران خائن و فریبکار حزب توده به بهانه ی مبارزه با آن، و با چماق مبارزه ی ضدامپریالیستی،بر سر همه ی مخالفان رژیم اشغالگر آخوندی می زدند،و در این راستا،در زمینه ی شناسایی و دستگیری نیروهای میهندوست و مردمی مخالف رژیم،از نیروهای هوادار پادشاهی گرفته تا رهبران،عضاء و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران، با سگان امنیتی ـ نظامی رژیم آخوندی همکاری تنگاتنگ داشتند، به شرکا و همدستان پلید و آخوندصفت خود در"رادیو زمانه" پیوست و امروزه از برنامه سازان این رادیوی آشکارا آخوندی می باشد و همچون بسیاری دیگر از شرکا و همپالگی های توده ای خویش در درون و برونمرز مواضع و خط مشی ضدمیهنی حزب توده را در راستای پشتیبانی عملی و همه سویه از رژیم اشغالگر و انگلیس ساخته ی جمهوری اسلامی تبلیغ می کند.
حسین علوی در راستای پیشبرد این خط ،بگونه ای حساب شده عوامل آشکار و پنهان شبکه ی اختاپوسی حزب توده در درون و برون مرز را بر روی آنتن رادیو آخوندی "زمانه" می آورد تا از زبان آنان،و ظاهرا به بهانه ی جلوگیری از تهاجم نظامی آمریکا و متحدینش علیه "ایران"(بخوان علیه رژیم جنایتکار آخوندی!) به سمپاشی علیه مقاومت،و پشتیبانی از تداوم فرمانروایی رژیم خونریز جمهوری اسلامی بر میهن ما بپردازد!
حسین علوی با حمید احمدی(با نام مستعار"ناخدا انور")،و علیرضا خدایی و بسیاری دیگر از سران و کادرهای حزب خائن توده ،که همچون او از اعضای اخراجی،اما همچنان توده ای و مزدور حزب خائن توده می باشند،تماس دارد.بیهوده نیست که علیرضا خدایی،مزدور شناخته شده ی وزارت اطلاعات رژیم آخوندی،با خرمرد رندی ویژه ی سران،کادرها و اعضای حزب جاسوس صفت توده،در سایت ساواماساخته ی "پیک نت" ،ضمن دروغ پردازی آشکار در این باره که گویا گردانندگان "رادیو زمانه" را نمی شناسد،به دستور اربابان خود در وزارت اطلاعات رژیم آخوندی، به تبلیغ این رادیو،و در واقع به تبلیغ سربازان گمنام امام زمان در این رادیو می پردازد!تو گویی علیرضا خدایی که پیش از ورود حسین علوی به هیئت سیاسی کمیته ی مرکزی حزب توده مسئولیت تشکیلات این حزب در افغانستان،پاکستان،هندوستان و بخش هایی از ایران را بر عهده داشت،و در این راستا مسئول مستقیم حسین علوی در کابل نیز بود،و با ورود حسین علوی به رهبری حزب توده،مسولیت های خود را با دلخوری و جفتک اندازی به وی تحویل داد،او را نمی شناسد و خبر ندارد که این حسین علوی،همان حسین علوی و "رفیق امین " کذایی کابل است که اکنون همچون بسیاری دیگر از عوامل آشکار و پنهان حزب انگلیسی توده در سال های پیش و پس از فاجعه ی بهمن به مقتضای شرایط پالان عوض کرده تا بهتر و آسانتر بتواند به شستشوی مغزی ایرانیان بپردازد و خط خیانتبار و ضدایرانی حزب توده را در راستای خدمت به آخوندهای معمم و مکلای فراماسون حاکم بر میهن مان و پدرخوانده های انگلیسی شان بیش از پیش جا بیندازد!
حسین علوی(با نام مستعار"امین") در سال ۱۳۶۶ خورشیدی،با "لیلی سلیمی خیاط"،از عوامل مخفی حزب خائن توده و سازمان جاسوسی شوروی ،در کابل چندین دیدار داشت.
لیلی سلیمی خیاط در جریان این دیدارها با حسین علوی،از رهبران پیشین حزب توده و از برنامه سازان امروزه ی رادیو آخوندی" زمانه"،گزارشی از آخرین فعالیت های خویش در دوران پیش از ترک ایران و ورود به افغانستان به وی ارائه داد و رهنمودها و دستورات لازم را از نامیرده گرفت.لیلی سلیمی خیاط در دوران اقامت موقت خود در کابل،همچنین با علیرضا خدایی،علی خاوری،سیاوش کسرایی و محمد حقیقت(با نام مستعار "کریم")،معاون ناخدا بهرام افضلی در نیروی دریایی رژیم آخوندی دیدار داشت و بواسطه ی سابقه ی آشنایی پیشین با محمد حقیقت،در دوران اقامت در کابل،در خانه ی نامبرده مستقر بود و همو بود که زمینه ی دیدار لیلی سلیمی خیاط با مقامات ک.گ.ب در سفارت شوروی در کابل را فراهم نمود.
لیلی سلیمی خیاط که هنرپیشه ی پیشین سینمای ایران در دوران پهلوی در ایران بود و سپس با ناخدا "سیروس حکیمی"،از عوامل شبکه ی مخفی خزب توده ازدواج کرد و به استخدام ک.گ.ب در آمد،در زمینه ی شناسایی،لودادن و دستگیری نظامیان میهن دوست و دلیر مرتبط با "کودتای نوژه" که می خواستند در اقدامی ملی و شجاعانه در ۱۸ تیر سال ۱۳۵۹ رژیم دست نشانده و خونریز جمهوری اسلامی را سرنگون سازند و مردم ایران را از بند این رژیم اهریمنی و واپسگرا برهانند،نقشی بسیار اساسی و کلیدی ایفا نمود.
توجه به پیشینه ی خیانتبار و فعالیت های جانورانی همچون حسین علوی در مراکزی همچون "رادیو زمانه" بویژه از آنروی بایسته می نماید که هم میهنان ما بدانند و آگاه باشند که در سیمای ظاهرا بشردوستانه ی این سیه دلان بیگانه پرست با زشت رویان اهریمن خویی روبرو هستند که از آغاز تا به امروز هدفی جز خدمت به بیگانگان و دشمنی با ایران و ایرانی نداشته و ندارند و هم از اینروست که با بکارگیری همه ی امکانات جهنمی حزب مردم فروش و انگلیس ساخته ی توده از نظام آدمخوار جمهوری اسلامی و آخوندهای معمم و مکلای انگلیسی تبار پشتیبانی می کنند و در این راستا هیچ فرصتی را برای پارس کردن به مقاومت سازمانیافته و سرفراز ایران از دست نمی دهند.
بهوش باشیم و شبکه ی اهریمنی و اختاپوسی حزب خائن توده و عوامل آشکار و پنهان آن،از مسعود بهنود گرفته تا دکتر صدرالدین الهی را بشناسیم و افشا کنیم.

صدرالدین الهی(کلیک کنید)
منظور من از " دکتر صدرالدین الهی " ،همان کسی است که هرچند نان و نمک حکومت پهلوی را خورده و از همه ی امکانات شغلی و ...درآن حکومت برخوردار بوده است،اما نمکدان شکسته و امروزه سمپاتی خویش نسبت به حزب توده و سران ضدایرانی و توطئه گر آن،از جمله رحمان هاتفی،گرداننده ی توطئه گر و هزارچهره ی شبکه ی زیرزمینی "نوید" وابسته به حزب توده، را پنهان نمی کند و در نوشته های خود از جانور مزدوری همچون علیرضا خدایی با عنوان "رفیق علی" یاد می کند!
همان "دکتر صدرالدین الهی" که از یکسو ژست هواداری از واپسین پادشاه ایران می گیرد،اما از سویی دیگر ضمن ستایش و تعریف و تمجید از رحمان هاتفی،از شبکه ی توطئه گر زیر رهبری وی موسوم به"نوید"(کلیک کنید) که همچون رادیو بی بی سی، در براندازی نظام پادشاهی،براه اندازی کارزار ضدمیهنی تبلیغ برای خمینی دجال و خون آشام، و بروی کار آوردن رژیم دست نشانده و ضدمردمی آخوندی نقشی کلیدی بازی کرد،با صفاتی همچون "پوینده" و "فعال" یاد می کند و از این راه خاک به چشم حقیقت می پاشد!
آری!بهوش باشیم و این دشمنان سوگندخورده ی میهن مان را که در تحلیل نهایی هدفی جز تداوم بخشیدن به فرمانروایی ستمگرانه و اسارتبار رژیم اشغالگر آخوندی و اربابان جهانی آن در میهن مان دنبال نمی کنند،در هر کجا و در هر لباسی که هستند،افشا و رسوا کنیم و بکوری چشم سران رژیم آخوندی و مزدوران و لابی های آشکار و پنهان آن در درون و برنمرز، ضمن فشرده تر نمودن صفوف خویش، در راستای تحقق همبستگی ملی و برپایی جبهه ای یگانه از همه ی نیروهای میهن دوست و مردمی خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی،از نیروهای هوادار پادشاهی گرفته تا سازمان مجاهدین خلق ایران ـ که پیشتاز شایسته ی نبرد آزادیبخش و میهنی در راه براندازی این رژیم اهریمنی و برقراری دمکراسی در میهن باستانی مان می باشد ـ گام ها یی مشخص و عملی برداریم!
برگرفته از وبلاگ "روزهای روشن"(http://www.mehrdadnikzad2.blogfa.com)

هیچ نظری موجود نیست: