۱۳۸۷ شهریور ۲۸, پنجشنبه

اوضاع شیر تو شیره و رژیم جنایتکار آخوندی در بدره!

">


درگیری مردم با مزدوران رژیم در نوشهر:


">

حمله مزدوران رژیم به یک دختر و واکنش مردم:
">

شادی یک بانوی ایرانی در بازاری در شهر "شاهی" (یا بقول آخوندها قائمشهر):

">


اعتراض یک بانوی ایرانی با در آوردن لباس و لخت شدن در خیابان به حجاب آخوندی :

">

هیچ نظری موجود نیست: