۱۳۸۷ آبان ۱۹, یکشنبه

برای خنده!!

پیام فوری سیدعلی گدا

به "بارک الله حسین یوباما"!

بسم الرب الشیطان و الشیاطین!

مستطاب حضرت بارک الله حسین جان یوباما دمبت سه چارکتو!
اکنون که مشغول تهیه ی اسامی اعضای کابینه و مشاورانت هستی، پیشنهاد من به تو این است که تعداد آن ها را به ۷۲ تن برسانی تا پس از به شهادت رسیدن تو و اعضای کابینه ی تو توسط امدادهای غیبی و ماموران گمنام امام زمان(یعنی خودم)، بتوانیم برای شما اینگونه مویه کنیم:

"وای حسین دوباره
گشته پاره پاره!
این بار در آمریکا!
حسین یوباما!
حسین یوباما!
***
حسین یوباما!
رفتی تو بی ما!
بردی به همراه !
هفتاد - دو تن را!
قربان آقا!
حسین یوباما!"

قربان تو ای یوباما
I ، سیدعلی گدا

********************

کیانوش رشیدی
نوزدهم آبانماه ۱۳۸۷

هیچ نظری موجود نیست: