۱۳۸۸ تیر ۲۹, دوشنبه

گنجی و گنجی ها با ما هستند،ولی از ما نیستند!

اکبر گنجی،پاسدار خط امامی "دیروز" و "دمکرات" و "اصلاح طلب" امروز،در دومین روز از اعتصاب غذای شماری از ایرانیان در نیویورک،ظاهرا بنام مردم ایران،اما در واقع بکام رژیم دست نشانده ی جمهوری اسلامی و گردانندگان آن، یکبار دیگر تاکید کرده است که با هرگونه تحریم رژیم اشغالگر آخوندی مخالف است.
این در حالی ست که مردم ستمدیده ی ایران از جامعه ی جهانی،بویژه از دولت های باختری،سازمان ملل متحد و اتحادیه ی اروپا بدرستی انتظار داشته و دارند که در مناسبات خویش با رژیم جنایتکار و ضدایرانی جمهوری اسلامی ـ که اتفاقا گنجی و گنجی ها از پایه گذاران سپاه پاسداران جنایتکارش بوده اند ـ سرانجام،سیاست رسوا و ننگین مبتنی بر مماشات و زدوبند را بکناری نهاده و با اتخاذ سیاستی روشن و فاطع در مقابل گردانندگان خون آشام این رژیم خونریز و جنگ افروز،از جمله از راه اعمال تحریمهای گسترده ی سیاسی،اقتصادی و نظامی علیه این رژیم،گامی عملی در راستای پشتیبانی از خیزش نوین مردم ایران علیه تمامیت رژیم پلید آخوندی بردارند.
در چنین شرایطی،خودداری از استفاده ی هوشمندانه ی ما از مهره هایی همچون گنجی، که امروزه به هر دلیل تلاش دارند خود را با جنبش آزادیخواهانه ی مردم ایران علیه رژیم اشغالگر و دست نشانده ی جمهوری اسلامی همراه و همسو نشان دهند،بهمان اندازه نادرست،زیانبار و نابخردانه خواهد بود که، از یاد بردن این حقیقت و آموزه ی شگرف که گنجی و گنجی ها اگرچه امروز با ما هستند،ولی هرگز از ما نبوده و نیستند!

علی اکبر رشیدی
دوم مردادماه ۱۳۸۸

-----------------------------------------

استارت برگزاری رفراندم

برای تعیین تکلیف رژیم اشغالگر آخوندی زده شد!

علی اکبر رشیدی

با تازه ترین سخنان محمد خاتمی در باره ی لزوم برگزاری رفراندم بمنظور تعیین تکلیف دولت کودتایی پاسدار احمدی نژاد،عملا استارت برگزاری رفراندم در باره ی تعیین تکلیف رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی زده شده است!

هرچند مردم ایران از دیرباز،و بویژه در جریان خیزش نوین و سرتاسری خویش علیه تمامیت رژیم دست نشانده و اشغالگر جمهوری اسلامی، تکلیف این رژیم ضدایرانی و گردانندگان و مزدوران جنایت پیشه ی آن را کاملا مشخص نموده و به این رژیم اهریمنی بچشم یک جنازه ی پوسیده و متعفن ضدتاریخی می نگرند،اما اینک بیش از هر گاه دیگری هنگام آن فرا رسیده است که برای صدور جواز مرگ و خاکسپاری رسمی رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی، رفراندمی زیر نظر سازمان ملل متحد و دیگر مجامع و سازمان های معتبر بین المللی برگزار گردد.

ناگفته روشن است که برگزاری چنین رفراندمی بهترین تضمین برای پرهیز از خونریزی و جنگ داخلی، و یگانه شانس برای گردانندگان و مزدوران جنایتکار و خون آشام رژیم خونریز و بدنام آخوندی برای در امان ماندن از آتش خشم و انتقام ملت بزرگ و زجردیده ای خواهد بود که بخون یکایک گردانندگان و مزدوران آدمخوار رژیم جهل و جنون آخوندی تشنه است.

این دیگر با ولی وقیح یکدست و سایر گردانندگان رژیم خونریز جمهوری اسلامی است که از این واپسین بخت و شانسی که مردم ایران و جامعه ی جهانی برای انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی در اختیارشان می گذارند، بهره گیرند و یا از آن روی گردانند!

نقدا با اطمینان می توان گفت که یکی از شعارهای اصلی ایرانیان در تظاهرات و گردهمایی های بزرگی که قرار است فردا،سی ام تیرماه،در سراسر ایران برگزار گردد،شعار "رفراندم،رفراندم،این است شعار مردم!" خواهد بود!

علی اکبر رشیدی

۲۹ تیرماه ۱۳۸۸

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تابستان داغ ۸۸

و

واپسین بهار رژیم اشغالگر آخوندی!

جنبشی که در واپسین روزهای بهار ۸۸ به بهانه ی اعتراض به تقلبات گسترده ی گردانندگان رژیم اشغالگر آخوندی در جریان نمایش انتخابات ریاست جمهوری آغاز گشت، برای هیچکس در درون و برون از مرزهای میهن مان جای تردیدی در باره ی این حقیقت باقی نگذاشت که فصل پیروزی مردم ایران و آغاز پایان عمر نکبت بار رژیم دست نشانده و ضدایرانی جمهوری اسلامی،بگونه ای بازگشت ناپذیر فرارسیده است.

جنبش و خیزش نوین ملی و سراسری ایرانیان که برغم تهدیدها و رجزخوانی های ولی وقیح و دیگر گردانندگان رژیم جنایتکار آخوندی، در ابعادی گسترده،با ژرفشی چشمگیر،و با شتابی فزاینده،در تمامی روزها و شب های یکماه و اندی گذشته ادامه یافته است،بروشنی گواه این واقعیت است که جنگ آزادیبخش سی ساله ی مردم ایران علیه رژیم اشغالگر آخوندی به مرحله ای اساسا نوین گام گذاشته و می رود تا در آینده ای بسیار نزدیک طومار ننگین و اهریمنی رژیم پوشالی جمهوری اسلامی را که در زمستان سیاه ۱۳۵۷ با یاری مستقیم قدرت های بیگانه برسرکار آمد،یکسره درهم بپیچد و انسان ایرانی را از چنگال خونریز پلیدترین و وحشی ترین آدمخواران و دشمنانی که ایران زمین بخود دیده است،آزاد سازد.
در این میان،نه عجز و لابه ها و تهدیدهای جنون آمیز و مرگبار ولی وقیح یکدست رژیم،نه سرکوبگری ها و افزایش دامنه ی بگیر و ببندها علیه مردمی که بگونه ای کاملا مسالمت آمیز به بیان اعتراض ها و خواسته هایشان پرداخته و هنوز مسلح نشده اند،نه یاوه گویی ها و دروغپردازی های سیستماتیک گردانندگان و مزدوران رژیم آخوندی که در مقیاسی باورنکردنی، در راستای پیشبرد جنگ کثیف روانی علیه مردم ایران بکارگرفته می شود،و نه حتی تمسک مذبوحانه ی سران خون آشام رژیم آخوندی به اسلام و خدا و پیامبر و امامان متعدد و رنگارنگ این دین وارداتی و تحمیلی نتوانسته است سرسوزنی از نفرت ملی و همگانی ایرانیان از رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی و گردانندگان و مزدوران آن کاسته و در عزم جزم مردم ایران در زمینه ی سرنگونی این رژیم دست نشانده،ضدایرانی،جنگ افروز و تروریست پرور اندک خللی وارد سازد.
مردم ایران در جریان خیزش نوین و سراسری خود،ضمن بهره گیری از همه ی امکانات و پتانسیل های نهفته در جامعه ی امروزین ایران،و نیز با بکارگیری ابتکارات و ابداع روش های نوین مبارزه،از جمله با بکارگیری سلاح نماز جمعه علیه اهریمنان بدکیشی که سی سال آزگار نماز تهوع آور جمعه را بر ایران و ایرانی تحمیل کردند،آشکارا این واقعیت شگرف را به نمایش گذاشتند که از چنان درجه ای از هوشمندی،خرد و درایت برخوردارند که برپایه ی آن می توانند دشمنان و اشغالگران ایران زمین را با سلاح خود آنان بزانو در آورده و دچار استیصال سازند.

شرکت آگاهانه و هوشمندانه ی میلیون ها تن از ایرانیان آزاده و مخالف رژیم جمهوری اسلامی در نماز جمعه ی بیست و ششم تیرماه در تهران، که در جریان آن، ایرانیان و بویژه دختران و پسران دلیر ایرانی قوانین و قواعد اسارتبار دین واپسگرا،وارداتی و تحمیلی اسلام را آشکارا به سخره گرفته و بگونه ای بس زیبا و عبرت انگیز زیرپا گذاشتند،ضمن آفرینش نقطه ی عطفی نوین در فرایند سرنگونی محتوم رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی،برای کمتر کسی در ایران و جهان جای تردیدی در این باره باقی گذاشت که ایرانیان در اکثریت عظیم خویش،برغم تظاهر به وفاداری به دین واپسگرای اسلام، که بزور شمشیر و تازیانه ی تازیان وحشی و بیابانگرد بر نیاکان فرزانه و دلیر ما تحمیل گشت،هیچگاه به این کیش ضدایرانی باور نداشته اند!

این واقعیات آشکار و انکارناشدنی،در کنار فاکتورهایی همچون دلاوری ها ی شیرزنان و کوهمردان ایرانی که بی هیچ هراسی به مصاف اشغالگران تادندان مسلح آخوندی، اعم از سگان پاسدار و بسیجی و لباس شخصی و ... می روند و با ایستادگی و شجاعت تحسین برانگیز خویش لرزه بر اندام ناپاک این آدمخواران و اشغالگران خمینی صفت انداخته و خواب را بر چشمان خون گرفته و دریده ی ولی وقیح و شرکایش حرام می سازند،و نیز شدت گرفتن جنگ گرگ ها و تشدید اختلافات و کشمش های درونی باندهای حکومتی که اینک حتی در تشدید فزاینده و ناگزیر اختلافات و سگ دعواهای میان گردانندگان خونخوار باند جناتکار حکومتی موسوم به "اصولگرا" که از جمله بر سر انتصاب "رحیم مشایی" از سوی پاسدار احمدی نژاد بجان هم افتاده اند،تبارز یافته است،و سرانجام برخوردازی خیزش نوین مردم ایران از پشتیبانی نسبی جامعه ی جهانی،نشانه هایی قاطع و امیدبخش از سرنگونی رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی در آینده ای بسیار نزدیک بدست می دهد.

از هم اکنون با اطمینان می توان گفت که تابستان گرم ۱۳۸۸ بی هیچ تردیدی داغ یکسال دیگر فرمانروایی اسارتبار رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی بر میهن ما را بر دل ولی وقیح و دیگر گردانندگان این رژیم اهریمنی و متحدان جهانی آن خواهد گذاشت.

رژیم جمهوری اسلامی، بمانند رژیم دست نشانده ای که در زمستان سرد و خونین ۵۷ ،و بر بستر توطئه ی شوم موسوم به "انقلاب شکوهمند بهمن" بر سرکار آمد،آرزوی دیدن بهار ۸۹ را بگور خواهد برد.

مردم ایران عزم جزم دارند که این رژیم اهریمنی و اشغالگر را، اگر نه در همین تابستان و یا پاییز،دستکم در زمستان امسال،در سی و یکمین سالگرد نحس بروی کار آمدن این رژیم اهریمنی،و در جریان خانه تکانی پیش از فرارسیدن نوروز و بهار ۱۳۸۹ از صفحه ی روزگار محو سازند!

پیام روشن این خانه تکانی ملی در قالب شعارهایی همچون "مرگ بر دیکتاتور"،"مرگ بر خامنه ای" و "آزادی،آزادی" نه تنها به گوش دوستان ملت ایران رسیده،بلکه همچنین در قالب شعارهایی کوبنده و رسا همچون "مرگ بر روسیه" و "مرگ بر چین" گوش متحدان دیرینه ی رژیم جنایتکار آخوندی را نیز "نوازش" داده است...

علی اکبر رشیدی

۲۹ تیرماه ۱۳۸۸

---------------------------------

برگرفته از وبلاگ "حرف آخر"

http://www.harfeakher.blogspot.com

هیچ نظری موجود نیست: