۱۳۸۸ آذر ۳۰, دوشنبهامروز در سرتاسر ایران، "منتظری" بهانه بود، کل رژیم نشانه بود!

مشت کوبندۀ مردم ایران بر دیوار استبداد رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی!مردم قهرمان ایران، امروز سی ام آذرماه و در آستانۀ" شب یلدا"، یکبار دیگر مشت کوبنده ای بر دیوار استبداد رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی کوبیدند.
امروز، مردم ایران در سرتاسر میهن ما، در گذشت حسینعلی منتظری را بهانه قرار دادند، تا یکبار دیگر به سران رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی بگویند با تمامیت این رژیم مخالف هستند.
امروز مردم ایران، در سرتاسر ایران و بویژه در شهر "قم" که نخستین جرقه های توطئۀ شوم و ضد ایرانی سال 1357 تازی در آنجا زده شد، با شعارهای "مرگ بر دیکتاتور!"، "دیکتاتور بداند، نهضت ادامه دارد!"، بار دیگر به سران یاوه گوی رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی یاد آور شدند:"ما آزادی مردم و میهن خود را بدست خواهیم آورد!"
مردم میهن ما، امروز با سردادن شعار:"ما، نوه های کوروشیم، دیکتاتورو می کشیم!" و آنهم در آستانۀ بسر آوردن "شب یلدا" و جشن زایش خورشید،جشن زایش مهر، با صدایی رسا به سران رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی گفتند:" ما، کوروش،نخستین انسان، که فرمان آزادی انسان در سرتاسر جهان صادر کرد را، فراموش نمی کنیم و نه تنها این پیام آور آزادی را فراموش نمی کنیم، که، ما نوه های کوروشیم! و همانند کوروش برای آزادی انسان مبارزه می کنیم!".
مردم ایران، امروز یکبار دیگر و در سرتاسر ایران در یک همه پرسیِ اعلام نشده شرکت کردند و به سران رژیم اشغالگر گفتند:"منتظری بهانه است، کل رژیم نشانه است!.
به سوی جشنِ زایش مهر، جشن زایش خورشید و بسر آوردن شبی "بلند " می رویم.
شب "بلند" و سی ویک ساله بر میهن ما به پایان خود نزدیک می شود و شب پرستان، به زباله دانی تاریخ سپرده خواهند شد.

کیانوش رشیدی
سی ام آذرماه هفت هزار و سی و یک ایرانی
---------------------
شعار "ما نوه های کوروشیم، دیکتاتورو می کشیم" در فیلم زیر:

هیچ نظری موجود نیست: