۱۳۸۸ مرداد ۱۶, جمعه

حزب الله لبنان باز هم قصد آتش افروزی دارد!گزارش های رسیده حاکی از آنند که دست نشاندگان رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی در لبنان،و از جمله جریان تروریستی و ارتجاعیِ موسوم به حزب الله،باز هم قصد آتش افروزی در مرزهای لبنان با اسراییل را دارند.

در ماه های گذشته و بویژه از آغاز رستاخیز نوین مردم ایران بر عیله رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی، باند تروریستی حزب الله از یک سو به لانۀ خویش خزیده بود، و از سویی دیگر به انبار نمودن انواع و اقسام سلاح ها در زرادخانه های خویش ادامه داد. گزارش ها گواه آن هستند که حزب الله بیش از چهل هزار موشک را در انبارهای خود جاسازی نموده است.

رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی که اینک با رستاخیز نوین و بی سابقۀ مردم ایران روبروست، برای منحرف نمودن افکار عمومی جهان، بر آن شده است که بوسیله دست نشاندگان خویش در لبنان آتش باری مناطق مسکونی در اسراییل را آغاز کند.

سخنان ولید جنبلاط،رهبر دست نشاندۀ دروزی ها در لبنان، در تایید ضمنی اهداف رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی، نشان از چراغ سبز رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی به حزب الله، دروزی ها و دولت لبنان برای آغاز یک فتنه جویی و آتشباری نوین بر علیه اسراییل دارد.

از هم اکنون پیداست که ارتش اسراییل نیز خود را آماده کرده است تا پاسخ دندان شکنی به حزب الله، و بطریق اولی، به دولت لبنان بدهد.در همین ارتباط گفته می شود که در صورت آغاز آتشباری های نوین حزب الله علیه اسراییل، تمامی تاسیسات زیر بنایی و روبنایی لبنان با بمباران های متقابل و پیاپی از سوی ارتش اسراییل، با خاک یکسان خواهند شد.

حتی اگر تنها و تنها حزب الله این آتشباری ها را آغاز کند، از آنجا که حزب الله لبنان در دولت کنونی و دست نشانده در لبنان نماینده دارد، این بمعنای آغازجنگ دولت لبنان علیه اسراییل است.

ایرانیان باید توطئۀ جدید سران جنایتکار رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی در خاورمیانه را که در شرف تکوین است،قاطعانه محکوم نموده و به افشای آن بپردازند.

پیشاپیش به دارودسته های اپوزیسیون دروغین رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی اعم از گروه های گوناگون، منفردین و ... که در گذشته ای نه چندان دور به بهانۀ دفاع از مردم!!لبنان و مردم!! فلسطین،در واقع به پشتیبانی از باندهای تروریستی و ارتجاعی حزب الله و حماس پرداخته بودند، هشدار داد که هرگونه پشتیبانی نوین آنها از مردم!! لبنان و مردم!! فلسطین،معنایی جز پشتیبانی مستقیم آنها از رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی نخواهد داشت. آنگونه که در گذشته نیز معنایی جز این نداشته است.

پیشاپیش باید آماده بود تا چهرۀ تک تکِ این مدافعین دروغین مردمان!! لبنان و فلسطین را افشاء کرد.

همۀ تیرها، همۀ مشت ها، همۀ شعار ها بر علیه رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی در میهن ما!

اپوزیسیون دروغین را در هر رنگ و لباسی افشاء کنیم!

کیانوش رشیدی

شانزدهم مرداد ماه ۱۳۸۸ خورشیدی

هفتم ماه اوت سال 2009 میلادی

------------------------------

هیچ نظری موجود نیست: