۱۳۸۸ شهریور ۵, پنجشنبه

اعتراف آشکار خامنه ای به جنایات مزدوران حکومتی

روند فروپاشی رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی را تسریع می کند!
علی اکبر رشیدی

خامنه ای جنایتکار در دیدار با شماری از مزدوران رژیم در روز چهارشنبه چهارم شهریورماه برای نخستین بار اعتراف نمود که در حوادث پس از انتخابات تخلفات و جنایاتی از سوی مزدوران و آدمکشان حکومتی صورت گرفته است.
ولی وقیح رژیم با این اعترافِ بسیار حائز اهمیت که بی هیچ تردیدی روند فروپاشی و سرنگونی رژیم اشغالگر و دست نشاندۀ جمهوری اسلامی را بیش از پیش تسریع خواهد نمود،عملا بر تاکیدات پیوستۀ احزاب و سازمان های اپوزیسیون دایر بر شکنجه و کشتار سیستماتیک زندانیان سیاسی،بطور اعم،و بازداشت شدگان حوادث اخیر،بطور اخص، مهر تایید زده و از این راه میخ محکمی را بر تابوت رژیم پوشالی و ضدایرانی جمهوری اسلامی کوبیده است.
علی خامنه ای جنایت پیشه و خون آشام در روز چهارشنبه از جمله اعتراف نمود:
«در حوادث پس از انتخابات تخلفات و جناياتى صورت گرفته است كه به طور قطع با آنها برخورد خواهد شد.»
ولی وقیح خون آشام رژیم افزود:«در حادثه كوى دانشگاه تخلفات بزرگى انجام شده كه پرونده ويژه اى براى آن تشكيل شده تا مجرمان بدون توجه به وابستگى سازمانى، به مجازات برسند.»خامنه ای جنایتکار همچنین برغم تقدیر از نقش ضدایرانیِ سگان امنيتی، انتظامى و بسيج در سرکوب وحشیانه و خونین خیزش نوین و سراسری مردم ایران،ناچار شد اعتراف کند که:
«اين خدمات بزرگ نبايد موجب رسيدگى نكردن به برخى جرائم شود و اگر كسى با وابستگى به هر كدام از اين سازمانها، تخلف و جرمى مرتكب شده، بايد كاملا رسيدگى شود.»
اعتراف آشکار خامنه ای جنایتکار و خون آشام به جنایات انجام شده از سوی مزدوران خونریز رژیم آخوندی علیه مردم ایران بویژه از آنروی حائز اهمیت است که این اعتراف،نه تنها اعتراف سادۀ یک مقام رسمی،بلکه اعتراف مهمترین مقام این رژیم پلید،یعنی ولی وقیح این رژیم دست نشانده و ضدایرانی به جنایاتی است که از نخستین روز برپایی این رژیم اشغالگر و اهریمنی تا به امروز علیه مردم و میهن دربند ما انجام شده و می شود.
ناگفته پیداست که اعتراف آشکار ولی وقیح رژیم به جنایات مزدوران حکومتی علیه مردم ایران،بخودی خود سندی بسیار گویا و مهم در زمینۀ محکومیت این رژیم ضدایرانی بوده و بهمان اندازه که نمایانگر توان و نیروی فزایندۀ جنبش آزادیخواهانۀ مردم ایران در برابر اشغالگران بدکیشِ میهن بزرگ و باستانی ما می باشد،سراسیمگی،هراس،ناتوانی و درماندگی مفرط سران خونریز رژیم اشغالگر آخوندی در مقابله با خیزش نوین و سراسری مردم دلیر و بپاخاستۀ ایران را نیز به نمایش می گذارد!
کوتاه سخن!
اعتراف آشکار خامنه ای به جنایات مزدوران حکومتی علیه مردم ایران نه تنها واقعیتِ مسلمِ از هم گسیختگی،فروپاشی و سرنگونی قریب الوقوع و محتوم رژیم اهریمنی جمهوری اسلامی را در برابر دیدگاه ایرانیان و جهانیان به نمایش می گذارد ،بلکه به روند از هم گسیختگی،فروپاشی و سرنگونی قریب الوقوع و محتوم این رژیم اشغالگر و دست نشانده،شتابی ویژه نیز می بخشد!

علی اکبر رشیدی
پنجم شهریورماه ۱۳۸۸
برگرفته از وبلاگ "حرف آخر"
-----------------------

هیچ نظری موجود نیست: