۱۳۸۸ تیر ۶, شنبه
خطر اصلی!


خمینی، بزرگترین جلاد تاریخ ایران زمین همواره عربده می کشید اسلام در خطر است.

مردم ایران طی سی سال عمر ننگین و جنایتبار رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی با گوشت و پوست خود لمس کردند خطر اصلی،اسلام است.


کیانوش رشیدی

ششم تیرماه 1388

---------------------------

هیچ نظری موجود نیست: